Výstava

PROTOATELIÉR

Výstava študentov VŠVU: Slov, slow

Miesto: Rodný dom Deža Hoffmanna, Pod Červenou studňou 10
Vernisáž: 18. 05. 2024 o 18:30
Trvanie výstavy: 18. 05. – 01. 09. 2024
Kurátorka: Lenka L. Lukačovičová

Otváracie hodiny: SO - NE: 10:00 - 17:00
Výstava je prístupná po dohode aj v iných časoch 0902 477 085
www.dezohoffmann.sk

Slov, slow: Výstava študentov ateliéru PROTOATELIÉR, VŠVU v Bratislave.

Výstava fotografií „Slov, slow“ predstavuje dva vzájomne prepojené príbehy čerpané z našich spoločných ciest po Slovensku, ktoré sme podnikali od začiatku roku 2024. Prvé dejové vlákno tvoria intímnejšie fotografie autorov*iek zameriavajúcich sa na hľadanie vlastnej podstaty, samého seba v priestore, sebaidentifikáciu v ňom, či spoločnosti (Abougalil, Berezhna, Halmešová, Hronský, Páterek). Rozprávajú príbehy o opakovanom premiestňovaní sa krajinou, neistote, procese premeny či hľadaní istoty v materiálnom zázemí.

Druhú stranu predstavujú fotografie krajiny, ktoré sa skôr sústreďujú na jej reflexiu, snažia sa o pochopenie jej súčasného stavu a vedú k pochopeniu samého seba v nej (Hradilová, Kassay, Malatinec, Suranová). Obrazy pomaly dekonštruujú očakávané a ustálené vízie a náhľady na históriu, národnú identitu, dedinu, poľovníctvo, kultúru, komunitu a menšinu. Sledujú realitu každodennej existencie.

Výstava je súčasťou vzdelávacieho projektu “Slovensko, krajina slov”. Realizáciu projektu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Nadácia Tatra banky.

Foto: Marián Malatinec

Foto: Marián Malatinec

Foto: Marián Malatinec

Foto: Marián Malatinec

Foto: Marián Malatinec

Foto: Marián Malatinec

Foto: Aneta Hradilová

Foto: Aneta Hradilová

Foto: Tereza Suranová

Foto: Tereza Suranová

Foto: Aneta Hradilová

Foto: Aneta Hradilová

Foto: Ema Kassay

Foto: Ema Kassay

Foto: Ema Kassay

Foto: Ema Kassay

Autori a autorky: Marián Malatinec, Sofiya Berezhna, Aneta Hradilová, Sofia Abougalil, Lukáš Páterek, Emma Kassay, Richard Hronský, Barbora Halmešová, Tereza Suranová.

Protoateliér je prípravný ateliér 2. ročníka študentov Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vznikol v roku 2022 pod vedením Lenky L. Lukačovičovej. Sústreďuje sa na témy spojené s každodenným životom a aktuálnym dianím v spoločnosti, využívaním spojení s opakovaním, situáciami či výjavmi, ale aj v spojitosti s tvorbou, kreovaním a re-kreovaním.

– – –

Účasť na festivale PARADAJS PHOTO FEST je pre všetkých bezplatná. Veľmi by nám však pomohli Vaše dobrovoľné príspevky, ktoré nám môžete darovať cez darcovskú stránku DARUJME.sk. Finančné prostriedky použijeme na prípravu festivalových aktivít.