Výstava

Ema Lančaričová

UTOPIA

Miesto: Eleuzína, Horná ružová 1
Vernisáž: 18. 05. 2024 o 17:00
Trvanie výstavy: 18. 05. – 18. 06. 2024
Kurátorka: Vanda Mesiariková

Otváracie hodiny: NON - STOP
www.eleuzina.sk

Slovo utópia pochádza z gréckeho slova οὐ (nie) a τόπος (miesto) a znamená “nemiesto” alebo neexistujúce miesto. V rámci filozofického kontextu teórie fotografie autorka poukazuje na fakt, že konštelácia, ktorú fotograf zachytáva je zmesou štvorrozmerného priestoru, kvantity času a toku svetla. Vďaka tomu premieňa existenciu objektov a subjektov na fotografický záznam. Ústredný motív práce predstavuje stĺp ako základný stavebný prvok. Repetitívnosť odkazuje k nevyčerpaneľnej množine možností zachytávania.

Polaroidové fotografie afirmujú existenciu zobrazeného stĺporadia. Avšak autorka sa ďalej pohráva s krehkou hranicou zachytávania reality, kedy vytvára vlastný model stĺpu a jeho vykonštruované prostredie.

Zmrazený čas vo fotografiách je akoby uväznený, nemá možnosť návratu ani napredovania a preto môžme odfotografovaný výsek času a miesta chápať ako nemiesto, nečas.

Fotografia je utópia sama o sebe. Je to zidealizovaný stav.

Súčasťou vernisáže bude hudobná inštalácia od autora vystupujúceho pod menom Morgien. Jeho kompozícia vytvorená priamo k projektu Utópia, sa – podobne ako Emina výstava – pohráva s miešaním analógových a digitálnych médií, využíva repetíciu a prácu s jedným motívom, ktorý nadobúda rôzne podoby, čím reaguje na Emine fotografie z pohľadu zvuku.

UTOPIA, 2018 – 2019

Ema Lančaričová je vizuálna umelkyňa, pracujúca najmä s analógovou a instantnou fotografiou. Vo svojich prácach hľadá esenciu fotografie. Zameriava sa na základné premenné ako čas, svetlo a priestor ale aj ich negácie. Tvorbu stavia na filozofickom kontexte a experimentálnom prístupe. Workshopy sú pre ňu spôsob ako priblížiť niektoré z týchto prístupov medzi ľudí - či už historické fotografické techniky alebo nové spôsoby práce s instantnou fotografiou. V teoretických prácach skúma zmeny fotografického média v súčasnosti. Momentálne študuje v doktorandskom stupni na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

– – –

Účasť na festivale PARADAJS PHOTO FEST je pre všetkých bezplatná. Veľmi by nám však pomohli Vaše dobrovoľné príspevky, ktoré nám môžete darovať cez darcovskú stránku DARUJME.sk. Finančné prostriedky použijeme na prípravu festivalových aktivít.