Výstava

Veronika Marek Markovičová

Rastie(me)

Miesto: Art Cafe, Akademická 2
Vernisáž: 18. 05. 2024 o 13:30
Trvanie výstavy: 16. 04. – 29. 05. 2024
Kurátorka: Anna Mlynek Maximová
www.artcafe.sk

Veronika začala vo svojej tvorbe používať fotoaparát Instax krátko po narodení prvého dieťaťa. Tento rýchly proces fotografovania (po rokoch práce so stredoformátovým fotoaparátom a statívom) zvolila zámerne, keďže jej dovoľuje pohotový „zber obrazov“ v teréne. Tým je pre ňu les, divoká príroda a dlhé prechádzky v nej s dnes už tromi deťmi.

Materstvo prináša onakvejšie výzvy a pre umelkyne, ktoré sa stávajú matkami a sú nimi zrazu nonstop, je niekedy veľmi ťažké ostať v kontakte so svojou tvorivou podstatou. Časová tieseň, mentálne a fyzické vyčerpanie často spôsobí, že sa tvorba odsúva na posledné miesta v rebríčku priorít, hoci to donedávna bola bytostná potreba. V novej životnej situácii si hľadáme cestičky a stratégie, ktoré nám umožnia ukrajovať si čriepky času. Veronika sa vynašla – s Instaxom na krku na prechádzkach lesom.

Čas strávený v lese je pre ňu ono shinrin-yoku (z japončiny: lesný kúpeľ/terapia lesom). Norí sa do lesa, aby unikla ľudskému šumu, každodennému kolotoču domácnosti, obnovovala sily, splývala s ním. Pozorovala, načúvala, dýchala, dotýkala sa a pozerala okolo seba. Veronika si v lese zažité a zachytené odnáša. Nasleduje sústredená práca, kedy v upokojenej mysli prichádzajú odpovede, vynárajú sa zasunuté vnútorné obsahy. Instaxové originály sa stávajú finálnym obrazom alebo materiálom pre následné spracovanie - tvorbu koláží alebo zásahy do samotnej matérie obrazu.

Vstupujeme do priestoru kontemplácie v nočnom tichu (ako inak pri troch deťoch), vkladania prežitkov seba, partnerstva, rodičovstva. Haptická skúsenosť s matériou fotografie - dotyk a práca rukami umožňuje autorke presun pozornosti z hlavy do tela, intímnejší vzťah s dielom. Dostáva sa doslova do útrob instantnej snímky, fotografiu rozoberá a oddeľuje jej vrstvy, aby do nich následne mohla zasahovať vyškrabávaním, rytím, vyrezávaním.

Tento výstavný súbor (ide o printy, z bezpečnostných dôvodov nie o originály) je pozvánkou dopriať si lesný kúpeľ, intímny zážitok spočinutia v lesnej krajine a v krajine autorkinej mysle.

Kurátorský text: Anna Mlynek Maximová

Veronika Marek Markovičová je absolventka Filmovej a divadelnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2008) a Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2014). Absolvovala študijné pobyty na Viedenskej univerzite (2005) a pražskej FAMU (2013). Venuje sa výtvarnej fotografii. Skúma materiálové a naratívne možnosti analógovej fotografie, konštruuje a dekonštruuje svoj príbeh. Vystavovala na Slovensku, v Česku, Rusku, Rakúsku, Číne a ďalších krajinách. Jej tvorba bola publikovaná napr. v časopise FOTO, Fotograf a Marika Magazine, je zastúpená v jednej z najväčších súkromných zbierok českej a slovenskej fotografie PPF Art. Pôsobí aj ako kurátorka. Od roku 2016 (s pandemickou prestávkou) pripravuje a moderuje spoločne s Perom Marekom Fotopondelky - tematické živé stretnutia fotografov na pôde Slovenskej národnej galérie a v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Je spoluzakladateľkou a zástupkyňou šéfredaktora časopisu o fotografii www.dokumentmagazin.sk, participovala na vydaní publikácie Dokument1 (2019) o súčasnej slovenskej dokumentárnej fotografii.

– – –

Účasť na festivale PARADAJS PHOTO FEST je pre všetkých bezplatná. Veľmi by nám však pomohli Vaše dobrovoľné príspevky, ktoré nám môžete darovať cez darcovskú stránku DARUJME.sk. Finančné prostriedky použijeme na prípravu festivalových aktivít.