Diskusia

FOTODEBATA

O fotografických knihách

Miesto: Art Cafe, Akademická 2
Kedy: 14. 06. 2024 / 19:00 – 20:30
Hostia: Lena Jakubčáková: Baba z lesa a Lukáš Rohárik: Herci.
Moderuje: Verona Hajdučíková

Katarína Kiovská, ktorú volali Baba z lesa. Foto: Lena Jakubčáková

O knihe Baba z lesa

Prezývali ju aj „Baba z lesa“. Dlhé roky žila na samote neďaleko vodnej nádrže Ružín. Pre mnohých neuchopiteľná bytosť. Pre Lenu Jakubčákovú priateľka i prameň bezhraničnej fascinácie. Jedinečný fotografický projekt Baba z lesa v sebe kombinuje intímny časozberný dokument s dôsledným archívnym výskumom. Vo výsledku sa pred nami vynára obraz krehkého života jednej mimoriadne silnej ženy. A ešte čosi navyše… Viac informácii o knihe.

Lena Jakubčáková

Lena Jakubčáková vyštudovala francúzsku filológiu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a fotografiu na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave. V roku 2016 vydala knihu z prostredia slovenskej väznice pod názvom Spis 44 (grafická úprava Samuela Čarnokého), ktorá sa dostala medzi finalistov súťaže Kassel Dummy Award, J Book Show v írskom Corku, na Bienále grafického dizajnu v Brne a v roku 2018 bola ocenená Národnou cenou za dizajn. Za výber fotografií z dlhoročného projektu Baba z lesa v roku 2014 v súťaži Slovak Press Photo obsadila v kategórii každodenný život prvé miesto. V súčasnosti vyučuje fotografiu na Katedre výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Žije v obci Opátka pri priehrade Ružín.

Zo série Herci., 2004–2023

O knihe Herci.

Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením. Jeho činnosť prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. V Banskej Bystrici pôsobí od roku 1995.

Fotograf Lukáš Rohárik mapoval komunitný život hercov a herečiek divadla v období rokov 2004 - 2023 a sledoval, ako si vďaka svojmu umeniu hája miesto v spoločnosti. Kniha fotografií Herci. je výsledkom jeho dvadsaťročného pozorovania, ktoré prerástlo do spolupráce. Viac informácii o knihe.

Lukáš Rohárik, Foto: Adam Rohárik

Lukáš Rohárik vyštudoval estetiku na UKF v Nitre a fotografiu na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezkej univerzity v Opave. Žije v Banskej Štiavnici, pracuje ako fotograf, knižný grafik a knihár. Je autorom monografie fotografa krajinára Dušana Slivku a vydavateľom a spoluautorom niekoľkých publikácií z oblasti umenia a histórie. V Banskej Štiavnici založil knihársku dielňu pod značkou Chytrô, ktorá sa snaží redefinovať úlohu a zmysel tradičných kníhviazačských prevádzok v podmienkach digitálnej doby. V roku 2022 bol fotografom inscenácie a autorom grafického dizajnu knihy Kosmopol – ako sa tvorí imaginárium. V roku 2023 vydala Literárna Bašta jeho knihu HERCI., v ktorej priebežne počas 19 rokov fotograficky dokumentuje komunitný život herečiek a hercov Divadla z Pasáže.

Sprievodný program:

O filme Hore dole, hore dole

Príbeh Divadla z Pasáže je silnou výpoveďou o dlhej, náročnej, ale veľmi zmysluplnej ceste tohoto výnimočného divadla. V priereze ich fungovania vidíme množstvo divadelných inscenácii, ktoré v sebe zrkadlia dôležité témy. Sledujeme ich osud odkiaľ - kam sa posúvajú v čase, ale aj spoločnosti. Stopa, ktorú medzi nami vytvorili je natoľko dôležitá, až sa človek pýta, prečo je takéto divadlo stále ojedinelé v slovenskom divadelnom prostredí? Nastavujú nám silnú spätnú väzbu, bez ktorej nemôže fungovať zdravá spoločnosť. — Jana Bučka režisérka

– – –

Účasť na festivale PARADAJS PHOTO FEST je pre všetkých bezplatná. Veľmi by nám však pomohli Vaše dobrovoľné príspevky, ktoré nám môžete darovať cez darcovskú stránku DARUJME.sk. Finančné prostriedky použijeme na prípravu festivalových aktivít.