Knihy

Veronika Marek Markovičová

DOKUMENT ZINE.EDITION № 005 – Rastie(me)

15,00 €

Matricu tohto projektu tvorí divoká príroda, zktorej sa vynárajú významy a obsahy prvých rokov manželstva, materstva a rodinného života. Esencie bytia, obalenej do symbolov. Autorka nás sprevádza haptickou skúsenosťou s matériou fotografie, keď dotyk a práca rukami umožňujú intímnejší vzťah s dielom, ktorého projekčnou plochou je krajina ako ontologicky dokonalá konštanta. Okrem čisto fotografického a kolážového prístupu sa dostáva doslova do útrob instantnej snímky – fotografiu rozoberá a oddeľuje jej vrstvy, aby do nich následne mohla zasahovať vyškrabávaním, rytím, vyrezávaním. Jednoducho povedané, Rastie(me) rozpráva o období, keď sú zrazu od vás závislé tri malé deti, máte byť milujúcou manželkou, spokojnou gazdinkou, snažíte sa nespáchať profesijnú samovraždu, ráno vstať a prežiť ďalší deň.

DOKUMENT ZINE.EDITION je edícia zinov prezentujúcich tvorbu slovenských autorov s dôrazom na rozmanitosť kreatívnych a vizuálnych stratégií v súčasnej fotografii. Ziny vychádzajú dvojjazyčne, v limitovanom náklade 60 kusov.

Počet strán: 40
Rozmär: 14,7 x 21 cm
Väzba: mäkká
Fotografie: Veronika M. Markovičová
Vydavateľ: DOKUMENT MAGAZÍN
Jazyk: slovenský, anglický
Text: Anna M. Maximová, Veronika M. Markovičová
Grafický dizajn: Matúš Lelovský & Eva Benková
Rok vydania: 2024

Pozrite aj