Recenzia výstavy

Damas Gruska

Šesť tvorcov hľadá tému

Výstava: Cheating the Status Quo / autori: Natália Dominiková, Bára Podola, Piotr Gaska, Marcel Korec, Kristína Seidlová, Matúš Kuchta / organizátor výstavy: Katedra fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení /miesto: Dom umenia, Bratislava / trvanie výstavy: 6. 6. 2024 – 14. 7. 2024

Z vernisáže výstavy, Foto: Kristína Seidlová

Popravde, bol som trochu v rozpakoch, keď som dostal ponuku napísať o výstave diplomových prác troch „fotografických“ ateliérov – Ateliéru fotografie a kritickej praxe, Ateliéru fotografie, reality, konštrukcie a Ateliéru audiovizuálnych presahov. Mal som v živej spomienke prieskumy na VŠVU, ktoré vo mne zanechávali občas veľmi rozpačité pocity. Uvedomil som si, ako si fotografia ako médium (opäť) hľadá svoj priestor na umeleckej scéne, ale i podchvíľou na povrch „prebublávajúcu“ krízu vysokoškolského vzdelávania, zvlášť toho umeleckého (naposledy „AVU petícia“), či už vďaka fenoménu „snehových vločiek“, strácaniu remeselných zručností, ale i tlačeniu (priameho, no hlavne nepriameho) začínajúcich umelcov do sledovania trendy tém. Nebolo mi do chuti. Ale nakoniec to dopadlo inak.

Výstava Cheating the Status Quo v Dome umenia (anglický názov tu vyznieva obzvlášť provinčne) prezentuje šesť prác študentiek a študentov Katedry fotografie a nových médií VŠVU. Prinášajú veľmi rôznorodé projekty, či už tematicky, obsahovo, formálne, ale i kvalitatívne.

Otvára ju projekt Matúša Kuchtu Universe Is Your Script. Deklarovaný zámer autora bolo nejako spojiť či prepojiť tri témy: spánok, nočnú oblohu a interaktivitu vo vizuálnom umení. Avšak s rozpačitým výsledkom. Projekt mi pripadal prešpekulovaný: výnimočné postavenie Venuše, analógová fotografia, syzifovská práca diváctva s pohybom guličiek – to všetko má azda nejako evokovať pocity (z) insomnie. Výsledok skôr pôsobí ako nudná interaktívna galerijná hračka, ktorá na pár minút síce zaujme pozornosť diváctva, ale jej posolstvo nedorazí (ani k tomu, kto si dá tú námahu zámer si preštudovať).

Matúš Kuchta: Universe Is Your Script, Foto: Matúš Kuchta

Úplne inú, pre zmenu až prvoplánovú povahu má aktivisticko-kampaňový projekt Strhnime oponu násilia Báry Podola. Variabilné panely s portrétmi známych osobností divadla doplnené o „útržky a nosné heslá z rozhovorov s konkrétnou obeťou“ (násilia) tvoria jej jadro. Súčasťou je film o samotnom fotení. Projekt trochu zachraňuje, že pre autorku toto nie je len abstraktná neosobná téma. Vizuálom by som ale prácu zaraďoval skôr medzi produkciu zlínskeho Ateliéru reklamnej fotografie.

Bára Podola: Strhnime oponu násilia, Foto: Bára Podola

Projekt Natálie Dominikovej Izolácia je klasický (ale i konvenčne uchopený) dokumentárny cyklus – dvojportrét dvoch starnúcich susediek. Je predstavený v knižnej podobe, ale i v projekcii, ktorá však nezvládala dobre osvetlenú výstavnú sálu. Dokonca po dodatočnom premiestnení bola na tom ešte horšie.

Natália Dominiková: Izolácia, Foto: Natália Dominiková

Ambíciou projektu Kristíny Seidlovej Vychovávať a vzdelávať: je možné demokraticky užívať architektonický priestor? vychádza z teraz módneho zcitlivovania voči priestoru, v tomto prípade modernistickej architektúry školských budov a jej vplyvu na tých, čo v nej strávia roky života. Čiernobiele fotografie rôznych formátov aj inštalačných postupov, zväčša ponurých detailov stavieb a ich zákutí, viac pripomínajú tendenčný statement než poctivé a nezaujaté skúmanie, ktoré vari otáznik v názve má evokovať.

Kristína Seidlová: Vychovávať a vzdelávať: je možné demokraticky užívať architektonický priestor?

Kristína Seidlová: Vychovávať a vzdelávať: je možné demokraticky užívať architektonický priestor?, Foto: Kristína Seidlová

Záverečné dva projekty boli pre mňa osobne najzaujímavejšie.

Meta fotografia Piotra Gasku skúma samotné médium fotografie v rôznych jeho aspektoch a ambíciách, nie nutne len umeleckých – jej vznik, šírenie, uchovávanie atď., i rôzne funkcie, ktoré v sebe nesie. Oceňujem, že sa mladý umelec na konci svojho štúdia a začiatku novej etapy venuje práve tejto téme.

Piotr Gaska: Meta fotografia, Foto: Piotr Gaska

Projekt/inštalácia Marcela Korca Interterrestrial Cerebrum tematizuje aktuálny problém (mimochodom ďalší, s ktorým sa bude musieť vyrovnávať fotografická tvorba) vzniku a šírenia dezinformácií, pri ktorom moderné technológie zatiaľ hrajú viac úlohu páchateľa než ochrancu. Vytvoril kvôli nemu osobitý izolovaný priestor v priestore. Zvonku vidíme mystifikujúcu mapu so šesťnásobným potvrdením výskytu UFO na území Slovenska a satelitnú anténu s nápisom 6G. Vnútri pre návštevníctvo vyčlenil dva na seba kolmé koridory, na konci ktorých boli buď krivé zrkadlá, alebo streamovaný záber miestnosti. Uprostred koridorov umiestnil stojany s rôznymi emblematickými pokrývkami hlavy, ktoré v sebe nesú ďalšiu funkciu. Stávame sa tu konzumentom, ale aj producentom „manipulovaných historických udalostí“ a celé by to malo stimulovať naše kritické myslenie. Mimochodom, v súčasnosti prezentuje iný svoj celkom vydarený mystifikačný projekt v rámci skupinovej výstavy Škola propagandy: lekcie z odúčania prebiehajúcej na pôde Július Koller Society.

Marcel Korec: Interterrestrial Cerebrum, Foto: Marcel Korec

Výstava ako celok vo svojej pestrosti ponúka obrázok o uvažovaní a postupoch, s akými vstupujú prezentovaní mladí začínajúci umelci na scénu. Našli si svoje témy, ktoré, raz úspešnejšie, raz menej, uchopili. Čas ukáže, či diplomová práca bola len epizóda v ich tvorbe, takpovediac povinná jazda, alebo bude dostatočne nosná, aby ju ešte nejaký čas rozvíjali.

– – –

DOKUMEN MAGAZÍN je neziskový projekt, ktorý žije fotografiou. Ak nás chcete podporiť, môžete tak spraviť jednorazovo alebo pravidelným darom cez darcovský portál DARUJME.sk. Ďakujeme!