O projekte

Fotopondelok   

Peter Marek, Veronika Marek Markovičová

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú tematicky zamerané večery, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania predstavujú svoju aktuálnu tvorbu. Zámerom fotografov Veroniky Marek Markovičovej a Petra Mareka, dramaturgov a moderátorov Fotopondelku, bolo vytvoriť priestor pre živú diskusiu o fotografii, pokrývajúcu čo najširšie spektrum súčasného diania - od profesionálnych umeleckých projektov až po komerčnú a amatérsku scénu. Inšpirovali sa Fototribúnami, ktoré v 70. a 80. rokoch minulého storočia v Bratislave organizoval Vladimír Vorobjov. Prvý Fotopondelok sa uskutočnil v júli 2016. Odvtedy sa koná takmer každý mesiac v Berlinke Slovenskej národnej galérie a príležitostne v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. Doteraz predstavil takmer 100 domácich i zahraničných hostí, medzi ktorými boli okrem fotografov, autorov, zastúpených v zbierkach SNG a pedagógov aj teoretici, kunsthistorici, kurátori, výtvarníci a filmári, pracujúci s médiom fotografie (M. Havránková, R. Sikora, P. Wack, L. Tallová, T. Licek, V. Macek, B. Németh, J. Hojstričová, J. Csáderová, J. Cifra, J. Gombiková, T. Matkuliaková, B. Štěpánek, J. Šimková, A. Sládek, M. Kalhous, L. Bártl, D. Hanák, J. Tluka a i.). Zároveň poskytol priestor fotografom v rámci prezentácie rôznych platforiem, ako sú Slovak Press Photo, Mesiac fotografie, projekt DØKUMENT, OFF_Festival, portál DOFOTO, a i., ktorých aktivity výrazne obohacujú fotografický život na Slovensku.

Fotopondelok je partnerom a spolutvorcom magazínu døkument.