Open call 2021

OFF Bratislava

FAMILY PORTRAIT

Po krátkej prestávke, OFF Bratislava s radosťou vyhlasuje novú výzvu na projekty do nastávajúceho ročníka festivalu súčasnej fotografie, vrátane sekcií OFF Academy a OFF Satellite.

Dvanásty ročník pod názvom RODINNÝ PORTRÉT sa zaoberá rodinou v doslovnom i prenesenom význame. Nech tomu hovoríme klan, kmeň, network i rodina, ako umelecky definujeme skupinu, ktorá spolu sníva, smeje sa, učí sa, modlí sa či sa navzájom podporuje...? Prečo je to v dnešnej dobe taká dôležitá téma, v ktorej nenachádzame spoločný konsenzus? Rodina ako nekonformné spolužitie i hodnota v neistote, zázemie v šťastí a počas tragédií je ústrednou témou tohtoročného festivalu.

Jednotlivci, fotografické skupiny a združenia, kluby a školy, kurátori a mentori, zasielajte svoje projekty reagujúce na hore uvedenú tému prostredníctvom elektronickej prihlášky do 31. mája 2021.

Prihlásiť sa môžete tu.