O knihe

Ilona Németh

Eastern Sugar

Názov knihy: Ilona Németh: Eastern Sugar / editori: Maja a Reuben Fowkes, Ilona Németh / autorky a autori textov: Edit András, Rado Baťo, Fedor Blaščák, Johanna Bockman, Kathrin Böhm, Anetta Mona ChiȘa, Cooking Sections, Annalee Davis, Maja a Reuben Fowkes, Ferenc Gróf, Dušan Janíček, Katarína Karafová, Jason W. Moore, Ilona Németh, Michael Niblett, Raj Patel, Joanna Sokołowska, Imre Szeman, Raluca Voinea / prekladateľ: Anna Antalová / fotografie vizuálnych esejí: Olja Triaška Stefanović / fotografie: Józef Rosta a ďalší / grafický dizajn: Peter Liška / vydavateľ: Slovenská národná galériaVydavateľstvo Abysnt / rok: 2021

Ilona Németh: Eastern Sugar, Foto: Martin Deko, SNG

Ilona Németh: Eastern Sugar, Foto: Martin Deko, SNG

Názov Eastern Sugar si francúzsko-britské konzorcium zvolilo pre obchodnú spoločnosť, ktorá vstúpila do cukrovarníctva v strednej Európe v 90. rokoch, bezprostredne po páde komunizmu. V prvých rokoch nového milénia svoje investície zúročila, keď využila výhody kompenzačného mechanizmu Európskej únie a svoje prevádzky natrvalo odstavila. Táto kniha vychádza z rozsiahleho výskumu Ilony Németh v oblasti produkcie cukru na Slovensku a v našom regióne, od jej počiatkov začiatkom devätnásteho storočia, kedy sa severná cukrová repa stala konkurenciou južnej cukrovej trstine, až po spoločenské dôsledky jej rýchleho poklesu v ére vrcholiacej globalizácie. Osud spoločnosti Eastern Sugar skúma ako mikrokozmos mechanizmov postkomunistickej premeny v celej strednej Európe, od oportunizmu finančných špekulantov po endemickú korupciu privatizácie, a nastoľuje otázku, či bola neoliberálna politika trhu skutočne jedinou životaschopnou únikovou stratégiou zo štátneho socializmu. Príspevky zaoberajúce sa sociálnym a environmentálnym dedičstvom karibskej ekonomiky cukrových plantáží situujú cukrovarnícke dejiny východnej Európy do dlhších časových období šírenia monokultúrneho systému založeného na (neo)koloniálnom extraktivizme.

Fotografie z projektu EASTERN SUGAR, Foto: Olja Triaška Stefanović

Fotografie z projektu EASTERN SUGAR, Foto: Olja Triaška Stefanović

Fotografie z projektu EASTERN SUGAR, Foto: Olja Triaška Stefanović

Fotografie z projektu EASTERN SUGAR, Foto: Olja Triaška Stefanović

Fotografie z projektu EASTERN SUGAR, Foto: Olja Triaška Stefanović

Fotografie z projektu EASTERN SUGAR, Foto: Olja Triaška Stefanović

Prostredníctvom kritických textov, rozhovorov a umeleckých intervencií približuje publikácia Ilona Németh: Eastern Sugar zložitosť histórie rýchleho úpadku slovenského cukrovarníckeho priemyslu, ako aj širšie sociálne a ekonomické infraštruktúry transformácie v strednej Európe. Paralelne pritom otvára tiež planetárne trajektórie pre postkapitalistické alternatívy.

Ilona Németh: Eastern Sugar, Foto: Martin Deko, SNG

Ilona Németh: Eastern Sugar, Foto: Martin Deko, SNG

Ilona Németh: Eastern Sugar, Foto: Martin Deko, SNG

Slovenská verzia publikácie Ilona Németh: Eastern Sugar je prvou vydavateľskou spoluprácou Slovenskej národnej galérie a Vydavateľstva Absynt. Knihu si viete kúpiť tu.